Joomla Slide Menu by DART Creations

Dozory techniczne autocystern

Posiadamy uprawnienia w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR.

oraz cystern drogowych przeznaczonych do przewozu towarów niezaliczanych do niebezpiecznych napełnianych, oprónianych lub przewożonych pod ciśnieniem większym niż 0,05 MPa.

DECYZJA NR TDT-W/M/N-95/14